ข้อมูลเรื่องการใช้งานบริการ LINE Messenger ของ LINE Mobile