แคมเปญ “ซื้อ 1 ฟรี 1” สำหรับผู้ใช้บริการ LINE MOBILE ที่เปิดใช้บริการ (26 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 )